چرا هوش تجاری شکل گرفت؟

هوش تجاری دکا | همانطور که در مقالات قبلی به آن اشاره کردیم.هوش تجاری در واقع تجزیه و تحلیل داده ها ، جمع آوری و همچنین توزیع اطلاعات را آسان تر کرده است.

همین موضوع سبب شده است که این ابزار بتواند در تصمیم گیری های سازمان به مدیران و صاحبان حساب کمک فراوانی داشته باشد.

هوش تجاری دکا
هوش تجاری دکا، راهکاری مطمئن برای کسب و کارها

از آنجایی که حسابداری در واقع یک فعالیت حمایت کننده تصمیم است و خود به مدیران سازمان ها کمک می کند، می توان گفت بین هوش تجاری و حسابداری ارتباط مستقیمی وجود دارد.

با توجه به اینکه امروزه تمرکز اصلی مدیران کسب و کارها و سازمان ها بر گزارش گیری دقیق و همه جانبه از سازمان می باشد. اهمیت هوش تجاری و تجزیه و تحلیل داده ها پر رنگ تر شده است.

مدیران اجرایی، داده ها و تجزیه و تحلیل را به عنوان یک ابزار ضروری و مهم در کسب و کار می بینند. در نتیجه بسیاری از سازمان ها هوش تجاری و تجزیه و تحلیل (BI&A) را برای مدیریت هر چه بهتر سازمان استفاده می کنند.

مطلب قبلی
هوش تجاری یا Power Bi چیست؟
چرا هوش تجاری مطلب بعدی
چرا نیاز به هوش تجاری افزایش یافته است؟

نوشتن دیدگاه

ایمیل شما نزد ما محفوظ می ماند و هیچ گونه استفاده ای از آن نخواهد شد.